Hvordan er bedriftens førsteinntrykk i sosiale medier?

Det digitale førsteinntrykket kan være helt avgjørende for hva andre forventer av bedriften din. Ofte er det bare et tiendels sekund som skal til, før vi har dannet oss et førsteinntrykk av bedriften din.